Jsme Mezinárodně chráněná  chovatelská stanice, která byla založena v roce 2016.

       Náš kennel je pro Nás koníček.

Pokud máte zájem o to pořídit si psího kamaráda, tak u Nás najdete

miminka plemene Boerboel.

We are an Internationally Protected Kennel, which was founded in 2016.
Our kennel is a hobby for us.
If you are interested in getting a dog friend, you will find it with us
Boerboel babies.


Boerboel

Úžasné plemeno, které jsem poznala koncem roku 2016. Uvažovala jsem o dalším kamarádovi do Naší smečky.. Náhoda tomu chtěla, že jsem zabrousila na webovky mojí kamarádky Evky , která chová toto Jihoafrické plemeno. Měla mimnka a mezi nimi slečnu co mě chytla za srdíčko.

Někdo si řekne , že jsem blázen. Ale malá F´Arwa Ninya Órë byla , ták překrásná a barvou podobná mojí Abrince....

Rozum řekl ne a srdce Ano a táák máme ve smečce super kámošku, která má andělskou povahu.

Takže bude to nejen kámoš, hlídač, ale hlavně parťák pro život tady :)

Další životní skok konečně dál... s nejúžasnějším člověkem, podporou a láskou....Láďou !

Začátkem října roku 2017 jsme si s Láďou pořídily miminko.  Tak se Naše rodina rozrostla o dalšího člena .  Tetokrát o slečnu H´Azalee Ninya Órë......

An amazing breed that I met at the end of 2016. I was thinking about another friend in our pack. Coincidentally, I wanted to grind on the web pages of my friend Evka, who breeds this South African breed. She had a baby and a girl among them who grabbed my heart.
Someone will say I'm crazy. But little F´Arwa Ninya Órë was, so beautiful and similar in color to my Abrinka ....
Reason said no and heart Yes and so we have a great friend in the pack who has an angelic nature.
So it will be not only a friend, a security guard, but mainly a partner for life here :)
Another leap of life finally on ... with the most amazing person, support and love .... Lada!
At the beginning of October 2017, Láďa and I bought a baby. So our family has grown by another member. This time about Miss H´Azalee Ninya Órë ......

Vítejte na webu Našich přátel