Standard CCToto plemeno bylo FCI uznáno až v roce 1997. To však neznamená, že by to bylo plemeno nové - psi tohoto typu se v Itálii chovali po dlouhá desetiletí. Cane Corso je pes vhodný i pro sportovní kynologii. Protože jde o plemeno formálně mladé, je zatím hodnocení jeho exteriéru poněkud neustálené i v zemi původu. Standard FCI č. 343 / 12.03.1999 / D

PŘEKLAD: Antonio Morsiani, Dr. J.-M.Paschoud a paní Elke Peper

ZEMĚ PŮVODU: Itálie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 12.03.1999
POUŽITÍ: Hlídací pes, obranář, policejní pes a stopař
KLASIFIKACE FCI: Skupina II - pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi. Podskupina 2.2 - psi moloss. typu, horští psi
Bez zkoušek z výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:
Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříveposledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského výrazu "cohors", což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků.

CELKOVÝ VZHLED:
Středně velký až velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto elegantní. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Formát psa je poněkud obdélníkový (délka poněkud přesahuje výšku). Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT (POVAHA):
Ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře.

HLAVA:
velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují.
MOZKOVNA:
Lebka: široká; v jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k týlnímu hrbolu výrazně zplošťuje. Viditelná čelní rýha.
Stop: vyznačen
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet.
Tlama: zřetelně kratší než mozkovna (poměr tlamy k mozkovně je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný.
Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysků.
Čelisti / zuby: Čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přijatelný, ale nežádoucí. Oči: Střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky co nejtmavší, závisí na barvě srsti. Pohled živý, pronikavý a pozorný.
Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku.

KRK:
Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy.

TRUP:
Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý.
Kohoutek: Výrazný, posazen výše než záď. Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný.
Bedra: krátká a pevná. Záď: dlouhá a široká, lehce spadající.
Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti.

OCAS:
Nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však zatočený ani vzpřímený.

KONČETINY
Hrudní končetiny
Plece dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené
Nadloktí silné.
Předloktí rovné, velmi silné.
Zápěstí a přední nadprstí: pružné.
Tlapy: kočičí. Pánevní končetiny
Stehna: dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní.
Lýtko: silné, není masité.
Hlezno: přiměřeně úhlené
Nadprstí pánevní končetiny: silné a šlachovité
Tlapa: poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny.

CHODY:
Prostorný plný pohyb; klus vydatný; nejobvyklejším způsobem pohybu je klus.

KŮŽE: Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží.

OSRSTĚNÍ
SRST: srst krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou.
BARVA: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá (nažloutlá), jelení červeň, tmavé odstíny žluté; žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých psů a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška:
psi
64 až 68 cm
feny 60 až 64 cm
tolerance +/- 2 cm
Hmotnost:
psi 45 až 50 kg
feny 40 až 45 kg

VADY:
všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru se stupněm odchylky.
VÁŽNÉ VADY:
vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny, sbíhavost bočních linií tlamy
částečná depigmentace nosní houby
nůžkový skus; výrazný předkus
ocas: kroužkující, ocas nesený svisle
pohyb - neustálý mimochod i v klusu
velikost: nedostatečná nebo nadměrná velikost
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
divergující horní linie tlamy a mozkovny
celková depigmentace nosní houby
výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu
podkus
částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání
vrozená ztráta ocasu; vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný)
srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce
všechny barvy neuvedené ve standardu; příliš velké bílé skvrny

Pozn.: Psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.